Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 2127/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2038/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1773/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 818/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2002/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uchyla zaskarżone postanowienie

VI SA/Wa 958/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1462/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1395/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2347/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-18

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
1   Następne >   +2   +5   +10   34