Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 6/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 449/05

I OPP 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga Stowarzyszenia Klubu '[...]' w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Klubu '[...]' w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K. za niezastosowanie się do obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, sygn. akt II SO/Kr 51/07

I OPP 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt II SAB Wa 100/07

I OPP 5/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 1010/04

I OPP 8/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia o przekazaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, sygn. akt IV SA/Wr 680/04