Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 68/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-30

Skarga G. P. i S.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 927/12 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OPP 69/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego, sygn. akt II SA/Wa 807/13

I OPP 8/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 3/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w Krakowie

I OPP 58/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 197/13 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OPP 47/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego dla W. w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej sygn. akt II SAB/Wa 168/13

I OPP 11/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 739/12 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o utracie statusu osoby bezrobotnej

I OPP 6/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SAB/Wa 65/12 w sprawie ze skargi K. H. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 13/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 483/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OPP 33/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej Nr [...] sygn. akt VII SA/Wa 1933/10

I OPP 2/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zasądzenia odszkodowania sygn. akt VII SAB/Wa 209/11
1   Następne >   +2   +5   11