Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 154/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą przyznania stypendium

I OW 275/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów sygn. akt II SA/Bd 85/15

I OW 276/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów sygn. akt II SA/Bd 86/15

I OPP 150/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga L. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1361/14 ze skargi L. B. na akt Prezydenta Miasta [...] z [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobu Gminy Miejskiej [...]

I OPP 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji wyroku WSA w Warszawie z 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga K. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1212/14 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 10/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga W. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SAB/Po 87/13 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

I OPP 12/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 712/14 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji wydanych w okresie od [...] października 2012 r. do [...] sierpnia 2013 r.

I OPP 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SO/Kr 24/14 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

I OW 274/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów
1   Następne >   +2   +5   +10   12