Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

IV SA/Gl 777/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-17

Sprawa ze skargi M. K. na zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta R. Ś. projektu zmiany organizacji ruchu

IV SA/Gl 517/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-24

Sprawa ze skargi A. F., K. L. na Prezydenta Miasta R. Ś.

IV SA/Gl 653/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-24

Sprawa ze skargi A.W. na Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu

III SA/Gl 970/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta M. w przedmiocie: obowiązku meldunkowego

II SAB/Gl 28/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu