Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 20/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 21/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 20/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 168/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie odpadów

II SA/Op 249/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie skargi w trybie Działu VIII K.p.a. na organ

II SA/Op 249/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-07

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie skargi w trybie Działu VIII K.p.a. na organ na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 10/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie wykreślenia adnotacji o zastawie rejestrowym

II SA/Op 240/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-11-03

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie ceny i opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów