Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II SA/Op 423/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-23

Sprawa ze skargi J. M. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

II SA/Op 451/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-05

Skarga A. P. - P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 25/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Op 571/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-14

Sprawa ze skargi J. Ż. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ochrony przyrody

II SAB/Op 21/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-06

Sprawa ze skargi E. G. - B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działkę gminną

II SAB/Op 13/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie bezczynności organu w zakresie wydania prawa jazdy

II SA/Op 193/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-17

Sprawa ze skargi I. D. na czynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 351/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-08-06

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie skargi na działalność organu administracyjnego

II SA/Op 426/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
1   Następne >   2