Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 23/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi A. J. na pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony

II SAB/Op 42/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Op 44/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-24

Wniosek J. S. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta Opola za nieprzekazanie skargi na postępowanie konkursowe w zakresie powołania dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 433/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-27

Sprawa ze skargi Fundacji A na czynność - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 428/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-27

Sprawa ze skargi Fundacji A na czynność - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 413/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-26

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie trybu ustalania opłat odpowiadających ponoszonym przez Urząd Miasta dodatkowym kosztom udostępniania informacji publicznej

II SA/Op 284/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-20

Sprawa ze skargi R. B. na akt Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy ustalenia uprawnienia do oddania w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 284/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-07

Sprawa ze skargi R. B. na czynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy ustalenia uprawnienia do oddania w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 447/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-08

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej