Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 497/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie podatku od nieruchomości

II SAB/Op 141/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań i naruszenia praworządności

II SAB/Op 142/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 532/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi A. G. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie działalności Prezydenta Miasta Kędzierzyna

II SA/Op 532/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. G. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie działalności Prezydenta Miasta Kędzierzyna

II SAB/Op 141/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań i naruszenia praworządności

II SAB/Op 144/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie dofinansowania likwidacji barier ze środków PFRON

II SAB/Op 143/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie likwidacji barier architektonicznych

I SA/Op 193/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola

I SA/Op 192/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola oraz uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola I. stwierdza nieważnoś...
1   Następne >   +2   5