Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II OSK 398/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie, w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

OSK 1921/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1912/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OSK 467/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Stowarzyszenia W. na uchwalę Rady Miasta Poznania nr XXXV/290/IV/2003 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Poznań

II OSK 464/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1960/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

IV SA/Wr 353/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy P. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

II SA/Gd 385/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do przywrócenia stanu zgodnego z prawem

II SA/Gd 601/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Gl 374/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-14

Sprawa ze skargi K.G. na uchwały Rady Miejskiej O. w przedmiocie jednostki pomocniczej postanowił odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   99