Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Rz 780/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach w przedmiocie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce

I GSK 112/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi D.P. na uchwałę Rady Miejskiej w K. , nr [...] w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

I GSK 129/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi D. P. na uchwałę Rady Miejskiej w S. , nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków

II SA/Sz 712/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-02-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica

II OZ 81/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2967/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 95/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi J.

II SA/Ke 1151/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Sandomierza w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz zasad korzystania z tych obiektów

II SA/Sz 61/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Świerczewo

IV SA/Wa 2439/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie dokonania zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4