Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 2697/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 2695/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie zarzutu do projekt planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 1761/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie protestu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 2696/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 1923/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 1514/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 2694/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 2693/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 1003/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 206/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
1   Następne >   2