Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 35/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Wr 1343/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu

II SA/Wr 1471/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kluczborku w przedmiocie zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Op 217/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie podatku od nieruchomości

II SA/Op 206/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zasad zbycia nieruchomości

II SA/Op 64/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 246/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Paczków w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 56/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie przystąpienia do związku gmin

II SA/Op 116/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych