Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 626/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie skargi powszechnej

II SA/Op 77/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie opłat, stawki i sposobu pobierania opłat za parkowanie

II SA/Op 52/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 89/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-15

Sprawa ze skargi E. G. na uchwalę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 317/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-12

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z o.o. na zawiadomienie Rady Miasta Opola w przedmiocie odszkodowania z tytułu bezpłatnego użytkowania lokalu

II SA/Op 47/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w przedmiocie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia wkładów w spółce

II SA/Op 192/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w przedmiocie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposób pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II SA/Op 193/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat, ustalania stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II SA/Op 170/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Op 145/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie skargi na działalność burmistrza
1   Następne >   2