Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 626/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie skargi powszechnej

II SA/Op 77/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie opłat, stawki i sposobu pobierania opłat za parkowanie

II SA/Op 52/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 93/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Kędzierzynie - Koźlu w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 192/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II SA/Op 89/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-15

Sprawa ze skargi E. G. na uchwalę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 193/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II SA/Op 317/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-12

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z o.o. na zawiadomienie Rady Miasta Opola w przedmiocie odszkodowania z tytułu bezpłatnego użytkowania lokalu

II SA/Op 337/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 47/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w przedmiocie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia wkładów w spółce
1   Następne >   +2   4