Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 537/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zasad przysługiwania diet sołtysom. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Op 79/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 11/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 8/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SA/Op 85/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej uchwały w części załącznika graficznego, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 2082, k.m. 6, obręb Piotrówka.

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na skutek sprzeciwu Stowarzyszenia A z siedzibą od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu , sygn. akt II SA/Op 182/15

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na skutek wniosku Gminy Prószków o wykładnię wyroku WSA w Opolu

II SA/Op 8/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SA/Op 323/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4