Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

skarg E. H. i Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 64/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 pkt 2, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a.

II SA/Op 603/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 72/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 108/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta

II SA/Op 109/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku, w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta

II SA/Op 93/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Powiatowo

II SA/Op 63/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta

II SA/Op 282/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie nadania nazwy rondu

II SA/Op 51/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2