Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 576/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

II SA/Op 80/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie skargi powszechnej w trybie Działu VIII K.p.a.

II SA/Op 117/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów

II SA/Op 250/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi G. G. na pismo w przedmiocie postępowania skargowego

II SAB/Op 15/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-03

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 9/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Op 18/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie uznania skargi na burmistrza za bezzasadną

II SA/Op 600/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie zamiany nieruchomości

II SA/Op 260/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 496/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie opłat za świadczenia przedszkoli gminnych
1   Następne >   3