Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Starosta X

II SA/Gl 506/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-22

Sprawa ze skargi A. U. na czynność Starosty [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Gl 122/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi I. S. oraz M. S. na akt Starosty [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Gl 871/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-13

Skarga M. G. na pismo Starosty [...] w przedmiocie odmowy usunięcia naruszenia prawa w sprawie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne

II SA/Gl 129/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

IV SAB/Gl 95/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Gl 419/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-03

Sprawa ze skargi G.P. na czynność Starosty [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu

IV SAB/Gl 127/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie rodziny zastępczej

IV SA/Gl 774/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-17

Sprawa ze skargi J.B. na pismo Starosty W. w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Gl 1250/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie braku zgody na wystąpienie ze spółki wodnej

IV SA/Gl 915/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku S.H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata
1   Następne >   3