Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 88/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 181/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 27 listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Gd 616/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OW 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga Stowarzyszenia [...] w likwidacji, Stowarzyszenia zwykłego [...] , Stowarzyszenia [...] , Fundacji [...] na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej sygn. akt II SA/Bk 537/15

II OZ 90/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy zameldowania

II OZ 189/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 526/15; oraz o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlan...

II SA/Po 1158/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania;

II SA/Rz 26/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Gl 1171/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Wr 472/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 467/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści
1   Następne >   +2   +5   +10   31