Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Gd 527/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 617/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Rz 712/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-08

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za utratę wartości nieruchomości

II SA/Kr 907/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Łd 286/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-08

Wniosek w przedmiocie anulowania czynności materialno

II OZ 1344/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1345/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę

III SA/Gd 376/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II SA/Wr 48/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalno

II SA/Gl 1021/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach utrzymującego w mocy postanowienie Starszego Referendarza Sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   31