Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

III SA/Wr 380/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Wniosek K. P. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SA/Wr 504/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 265/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Wr 571/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokali użytkowych

III SA/Wr 606/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy ul. O. [...] w D.

III SA/Wr 163/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,

II SA/Wr 54/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta W. z dnia [...] Nr [...] oraz odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta W. z dnia [...] Nr [...]

III SA/Wr 48/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania skarżącego z miejsca pobytu stałego

II SAB/Wr 25/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
1   Następne >   +2   +5   +10   14