Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SAB/Wr 1261/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-03

Sprawa ze skargi S. P. reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego I.P. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 1262/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-03

Sprawa ze skargi V. P. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego I. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 1389/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-22

Sprawa ze skargi O. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 1376/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-21

Sprawa ze skargi I. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SA/Wr 271/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-29

Sprawa ze skargi I. M. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt [...]

III SAB/Wr 1251/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-07

Sprawa ze skargi O. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II SA/Wr 85/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-14

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SO/Wr 4/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-17

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

III SAB/Wr 1292/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-28

Sprawa ze skargi R.R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
1   Następne >   +2   +5   +10   53