Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Gl 34/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1178/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 83/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 218/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1409/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 81/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

II SA/Gl 1121/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Gl 503/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SAB/Gl 2/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej rekompensaty za mienie pozostawione za granicą

II SA/Gl 557/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania kopii dokumentu z akt sprawy o pozwolenie na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   55