Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Gl 1501/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1976/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 1395/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa w sprawie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

II SA/Gl 1231/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody [...] od wyroku , sygn. akt II SA/Gl 1231/13

IV SA/Gl 403/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 406/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 487/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Gl 1781/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

II SA/Gl 1895/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

II SA/Gl 1807/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   48