Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ke 663/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie odmowy sprostowania błędów w decyzji

II SAB/Kr 21/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy I. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do rozpatrzenia wniosku skarżącej z dnia w terminie do 14 dni od momentu zwrotu akt organowi, II. przyznaje adwokatowi W.K. tytułem zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu kwotę 292,80 złotych (słownie dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 80 groszy) w tym VAT, płatne z kasy WSA w