Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1964/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Skarga A.O. na nienaprawienie drogi gminnej położonej na działce nr [...] i nr [...] w miejscowości Ł.

II SA/Kr 1963/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Skarga A.O. na pismo Burmistrza T. znak: [...]

II SAB/Kr 38/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi A.W. , następcy prawnego po zmarłym Z.K. w przedmiocie bezczynności Burmistrza K.

II SAB/Kr 125/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N.

II SAB/Kr 110/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-12

Sprawa ze skargi W.R. na bezczynności Burmistrza Miasta i Gminy N. w przedmiocie nakazania wykonania obowiązków przez użytkownika wieczystego

II SAB/Kr 125/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N.

II SAB/Kr 154/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T.