Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II SO/Kr 42/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-22

Wniosek A. B. i D. B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy [...] za nieprzekazanie skargi w terminie

II OZ 10/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba post...

II SA/Kr 6/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi M. K. na oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie możliwości połączenia działki z drogą publiczną

II OZ 221/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku A. B. i D. B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy K. za nieprzekazanie skargi w terminie

IV SAB/Po 117/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie bezczynności w zakresie rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do postępowania na prawach strony oraz przewlekłego prowadzenia postępowania

II SAB/Kr 104/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania nieruchomości