Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Wr 22/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy T. w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II SAB/Wr 22/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-16

Wniosek w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II OZ 386/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II OZ 128/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamb

II OZ 840/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 22/14 o odrzuceniu zażaleń D. W. i M. W. na postanowienia WSA we Wrocławiu: sygn. akt II SAB/Wr 22/14 o oddaleniu wniosku D. W. o wyłączenie od orzekania w niniejszej sprawie referendarza sądowego, o odmowie wykładni wyroku oraz o odrzuceniu zażalenia w s...

II SAB/Wr 22/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba