Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 568/16 - Wyrok NSA z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania nieruchomości

II SAB/Kr 155/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie nakazania przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania nieruchomości

II OZ 279/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie...