Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OW 120/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-16

Wniosek w przedmiocie wniosku K.N. w sprawie użytkowania działki nr [...] w C. niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego