Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SO/Gl 1/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-04-02

Wniosek K. N. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy S. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki