Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1633/11 - Wyrok NSA z 2011-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zgody na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2216/11 - Wyrok NSA z 2011-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1688/11 - Wyrok NSA z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej