Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1070/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra infrastruktury , znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 915/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 170/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skarg E. L., J. L. i J. L. oraz Z. W. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 171/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skarg E. L., J. L. i J. L. oraz Z. W. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1064/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1071/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra infrastruktury , znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 914/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego