Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania G. M. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak ... w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 432/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 1606/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II OZ 522/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1646/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 859/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 578/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2290/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

II OSK 1630/16 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 452/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane po...