Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 506/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-07

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt OSK 506/04 odrzucające skargę kasacyjną Jana Z. od wyroku NSA w Warszawie sygn. akt II SA 2969/02

OSK 506/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji przewozowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego