Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 567/11 - Wyrok NSA z 2012-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 848/11 - Wyrok NSA z 2012-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

I OSK 1031/11 - Wyrok NSA z 2012-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy udzielenia odstępstwa od warunków technicznych

I OSK 726/11 - Wyrok NSA z 2012-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pojazdy