Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 64/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłaty z tytułu udzielenia licencji pos...

I OZ 15/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalow...

II GZ 632/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów