Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 64/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi O. Spółki z o.o. w R. na czynność Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty z tytułu udzielenia licencji