Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-21

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego