Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 456/18 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 265/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach bez koncesji

II GZ 248/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej

II GSK 379/18 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 625/18 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II GZ 267/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

III SA/Gd 214/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na niezarejestrowanych automatach

II GSK 3506/17 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 3504/17 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 3505/17 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
1   Następne >   +2   +5   7