Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Wr 567/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

II SA/Op 297/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych