Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OPP 16/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień, sygn. a...

II OPP 15/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie anulowania czynności materialno