Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 267/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Op 524/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SO/Op 22/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-04

Wniosek w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy na skutek wniosku skarżącej o wyłączenie sędziów i asesorów WSA [...] POSTANAWIA oddalić wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów NSA: H. B., L. B., H. K., J. K., H. Ł., A. M., H. O., T. K., R. P., M. R., J. S., K. A. S., A. S., J....

II SA/Op 477/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Op 91/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Op 500/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Op 137/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego POSTANAWIA odrzucić skargę.