Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 1/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Skarga J. K. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 1/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-13

Skarga J. K. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska

II SA/Op 389/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie anulowania czynności materialno

II SO/Op 22/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 252/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie dokumentu stwierdzającego tożsamość

II SA/Op 436/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-07

Sprawa ze skargi M. B. i R. B. o wymeldowanie P. B.

II SO/Op 22/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

II SA/Op 70/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Op 424/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SO/Op 22/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy na skutek zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Opolu o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziów
1   Następne >   2