Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 225/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SO/Op 22/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy na skutek zażalenia skarżącej od postanowienia WSA w Opolu z 4 grudnia 2006r., sygn. akt II SO/ Op 22/06

II SA/Op 159/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SO/Op 22/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy na skutek wniosku skarżącej D. W. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 389/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie anulowania czynności materialno

II SA/Op 448/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie

II SA/Op 483/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 482/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 318/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   3