Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 320/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wymeldowania na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 532/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie wymeldowania na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 536/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 463/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-22

Skarga T. K. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 3/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 183/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy wydania odpisu aktu urodzenia

II SA/Op 30/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 30/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 769/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-05-21

Skarga K. W. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie obowiązku meldunkowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   2