Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 521/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 41/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania

II SA/Op 320/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 430/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania na skutek sprzeciwu skarżącej D. L. na postanowienie referendarza sądowego WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 430/14 o odmowie przyznania prawa pomocy

II SA/Op 430/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 521/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Op 237/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania aktu zgonu

II SA/Op 351/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zameldowania

II SA/Op 279/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania