Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SAB/Op 75/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-09

Sprawa ze skargi N. G. na Wojewodę Opolskiego w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie o wymeldowanie