Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Wa 845/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-28

Skarga H. P. na decyzję Prezydenta Miasta C. w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 293/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-30

Sprawa ze skargi J. C. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy D. w przedmiocie zamieszczenia w dowodzie osobistym nazwy miejsca urodzenia niezgodnie z treścią aktu stanu cywilnego

II SA/Wa 551/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały